erserbia
ro / en /


GRAMPET Grupa: Ekonomski test u 2020-oj godini je potvrdio stratešku infrastrukturu koju smo izgradili u poslednjih 20 godina

25-02-2021

Pentru publicare imediată
 
 
Pentru mai multe detalii, contactați:
 
Ana-Maria Gavrilă
0728 300 331
Ana.Maria.Gavrila@Centrade-Cheil.com
 
SAOPŠTENJE
GRAMPET Grupa: Ekonomski test u 2020-oj godini je potvrdio stratešku infrastrukturu koju smo izgradili u poslednjih 20 godina
Finansijske procene pokazuju da je u prvomdelu godine nadoknađena većina gubitaka izazvanih pandemijom
 
Bukurešt, 19 januar 2021 –  2020 godina je postavila jedinstvene ekonomske izazove za GRAMPET Grupu – Grup Feroviar Român (GFR), najveću  železničku grupaciju i privatnog železničkog operatera iz Rumunije i Centralne i Istočne Evrope, međutim struktura integrisanih usluga i razvijena strateška infrastruktura na regionalnom nivou pogodovale su brzom oporavku u drugoj polovini godine.  
„Za nas, 2020-a godina je bila ispitna i godina potvrde onog što smo gradili u poslednjih  20 godina – jedna multinacionalna kompanija sa strateškom infrastrukturom za celokupnu ekonomiju”, kaže Gruia Stoica, Predsednik i osnivač GRAMPET Grupe. „Primamo sve više signala da GRAMPET grupa privlači pažnju velikih investitora i interesnih grupa u globalnoj industriji profila, u trenutku kada se tržište prilagođava novoj ekonomskoj paradigmi, a trend konsolidacije u transportnoj industriji naglašava .Ova međunarodna  podvrda  nam inponuje, posebno jer dolazi u pozadini tužbe koja nam nanosi nepravednu štetu i stvara negativnu sliku kod kuće. Žalosno je što vidimo takav tretman preduzetnika koji, osim ekonomske i socijalne odgovornosti, preuzima ime Rumunije u inostranstvo. Što se nas tiče, održavamo posvećenost da nastavimo da gradimo u Rumuniji, za Rumuniju.Svesni smo da je ekonomski doprinos naših kompanija značajan i da svaka neravnoteža može predstavljati sistemski rizik za industriju, ali i za ekonomiju u celini “
GRAMPET grupa je najveća železnička grupacija i privatni železnički operater iz Rumunije i jugoistočne Evrope, koja ima 7.000 zaposlenih. Osnovana pre skoro 20 godina, postala je prva multinacionalna kompanija sa rumnunskim kapitalom, proširujući se po redu u Bugarskoj (2004), Mađarska (2005), Republika Moldavija i Nemačka (2010), Austrija i Slovačka (2012), Hrvatska (2016), Srbija (2018) i Grčka (2019). Trenutno razmišlja o proširenju na još šest evropskih tržišta – Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Slovačka, Češka, Belgija i Holandija (karta u prilogu).
To je prva evropska kompanija koja se pridružila Asocijaciji srednji koridor - Transkaspijskoj međunarodnoj transportnoj ruti, delu projekta Novi put svile, čvrsto se opredeljujući za ovaj strateški savez koji stvara novu rutu između Kine i Evropske unije.
U leto 2019. godine međunarodni žiri nominovao je GRAMPET grupu za regionalnog šampiona godine na dodeli nagrada Emerging Europe Avards pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj u Londonu. Nagrada je pokrila sve industrije u 23 zemlje u razvoju.
 
Bilans stanja GRAMPET grupe u 2020   Finansijske procene za 2020. godinu, godinu koju obeležavaju ekonomske posledice pandemije, oslanjaju se na blago rastući promet, od oko 285 miliona evra (u poređenju sa 281 milion evra prošle godine), odnosno neto dobit koja se smanjuje na oko 7,3 miliona evra (u poređenju sa na 11 miliona u 2019). Rezultati takođe odražavaju uticaj rastućeg investicionog budžeta (23,2 miliona evra u poređenju sa 21,3 miliona evra 2019. godine).   Godina je bila obeležena zapaženim performansama kompanija iz grupe:  

- U aprilu je Grup Feroviar Roman dobio uverenje o bezbednosni  Evropske unije koji je dodeljen za više od jedne zemlje, po prvi put performans za evropsku železničku industriju. Jedinstveni sertifikat o bezbednosti koji je izdala Agencija za železnicu Evropske unije omogućava Grupi da posluje u dve države, odnosno u Rumuniji i Grčkoj.  
- U junu je prototip dizel motorne garniture proizvedene u Electroputere VFU Pascani napustila fabriku pod novim izgledom, noseći tradicionalne rumunske motive za proslavu nacionalnog dana ženske tradicionalne košulje ( Iei). Dizel motorna garnitura je već u završnoj fazi ispitivanja i ući će na domaće i međunarodno tržište u prvom delu ove godine.  
- U julu je Roserv Oil preuzeo platformu RAFO Onesti, sa navedenim ciljem da razvije najveći logistički centar u Moldaviji u kome bi moglo da radi do 600 ljudi.  
- U isto vreme, GRAMPET grupa konsolidovala je svoju diviziju u Mađarskoj, gde je završila sa nabavkom zemljišta na kome se nalazi fabrika Debrecenu Vagongiar, istovremeno pripremajući važne investicije za modernizaciju i obnovu postrojenja.  
- Krajem 2020. godine, Assologistica (reprezentativno udruženje za logističku industriju u Italiji) i publikacija profila Euromerci dodelili su GRAMPET grupi za inovacije u internacionalizaciji poslovanja, dodeljujući joj nagradu „Logistička grupa godine“ (detalje ovde).  
- Proces digitalizacije velikih razmera na nivou grupe znatno je napredovao u 2020. godini, ubrzan kontekstom koji nameće pandemija. Trenutno kompanije u grupi koriste skoro 20 interno razvijenih digitalnih rešenja. Još 18 takvih projekata je u fazi izrade.  
- Odvojeno, tim fabrike lekova Polisano Pharmaceuticals iz Sibiua približava se lansiranju svog prvog čvrstog onkološkog leka - vrlo važnog koraka za celokupnu rumunsku farmaceutsku industriju.

2020. godina je takođe udvostručila napore u socijalnom uključivanju da podrži, s jedne strane, nacionalne napore u borbi protiv pandemije Korona virusa i, s druge strane, tradicionalni rad fondacija TOFLEA i GRAMPET.     

• U maju je GRAMPET grupa pokrenula nacionalnu kampanju donirajući najsavremeniji testni uređaj i 1.000 testova DSP-ovima u Devi, Krajovi, Jašiju, Konstanci, Galatiju, Ploesti, Temišvaru, Bukureštu i Debrecenu. Dve takve donacije stigle su do dečje kliničke bolnice Victor Gomoiu i Nacionalnog instituta za infektivne bolesti prof. Dr. Matei Bals u Bukureštu. U isto vreme, kompanije članice donirale su 9.000 zaštitnih maski Nacionalnom muzeju umetnosti i Bukureštanskoj službi hitne pomoći, kao i hiljade drugih zaštitnih maski u svakom gradu u zemlji u kojoj grupa deluje.
 
Paralelno sa tim, fondacija TOFLEA nastavila je sa obrazovnim i socijalnim projektima koji utiču na živote desetina hiljada ljudi u nepovoljnom položaju u okrugu Galati.  

• Pored 300 stipendija koje dodeljuje svake godine, Fondacija trenutno vodi dva projekta koja se finansiraju iz Operativnog programa za ljudski kapital (POCU). Dakle, projekat Integrisane mere za smanjenje napuštanja škole ima za cilj reintegraciju 590 ljudi u obrazovni sistem, kao i poboljšanje veština za 80 nastavnika u Toflei, Brahasestiju i Gohoru. Odvojeno, projekat Inkluzija i razvoj kroz socijalnu ekonomiju, razvijen zajedno sa Euzone Consultancy Network SRL i Centrom za neprofitno zakonodavstvo, podržava socijalnu i ekonomsku integraciju ljudi iz osetljivih kategorija podržavajući osnivanje subjekata socijalnih preduzeća.   Zauzvrat, GRAMPET fondacija je sprovela nekoliko akcija podrške zaposlenima u kompanijama iz grupe, podržavajući socijalne, medicinske slučajeve ili talentovanu decu koja se bave  sportom.    
 
O  GRAMPET grupi – Grup Feroviar Român
Osnovan pre skoro 20 godina, GRAMPET je prva multinacionalna kompanija osnovana u Rumuniji i najveća železnička grupa i privatni logistički operater u Jugoistočnoj Evropi. Struktura  kompanija strateški pokriva čitav lanac rešenja i proizvoda za železnički transport, nudeći svojim kupcima integrisano iskustvo na najvišem nivou kompetentnosti: usluge železničkog teretnog saobraćaja, izgradnja, popravka i modernizacija voznog parka, proizvodnja razmene rezervnih delova, iznajmljivanje voznog parka , pretovar robe, logističke usluge, kao i inovativna IT rešenja za železničke operatore.   Sa navedenim ciljem povezivanja Atlantskog okeana, preko Severnog mora, sa Tihim okeanom, kroz Južno kinesko more, GRAMPET grupa je jedan od lidera u industriji u razvoju transportnih koridora koji povezuju Evropu i Aziju.   Njegova vodeća kompanija - Grup Feroviar Roman (GFR), najveći je privatni železnički operater u Rumuniji. Trenutno, preko 20% prometa čini  međunarodni transport, a GFR nudi svojim kupcima složena logistička rešenja. GFR je član svih reprezentativnih međunarodnih organizacija i ima ugovore o saradnji kako sa državnim železničkim operaterima (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH), tako i sa privatnim železničkim operaterima u Bugarskoj, Mađarskoj, Slovačkoj. , Češkoj, Poljskoj, Austriji i Nemačkoj.   Preko fabrika Reva Simeria, Electroputere VFU Pascani, Reloc Craiova i Electroputere VFU Craiova, GRAMPET grupa pokriva važan udeo na tržištu popravke voznog parka u Rumuniji.   Paralelno sa tim, grupa vrši intenzivnu aktivnost istraživanja i razvoja tehničkih rešenja koja klijentima nude transparentno iskustvo u stvarnom vremenu usluga kojima imaju pristup. GFR je 2017. pokrenuo portal GFR E-CLIENT, po prvi put u Rumuniji i jugoistočnoj Evropi, koji olakšava upravljanje klasičnim odnosom prevoznik-kompanija-kupac, od objavljivanja zahteva za ponudu do fakturisanja pružene usluge, prolazeći kroz osnovne faze kao što su naručivanje praznih vagona, sastavljanje ugovora o prevozu, neograničen pristup informacijama o razvoju procesa, inteligentno upozoravanje donosilaca odluka i prenos automatskih izveštaja.  

O Fondaciji TOFLEA
Fondacija Toflea je nevladina organizacija, apolitična i neprofitna, osnovana 2004. godine. U potpunosti je finansira GRAMPET grupa, godišnji budžet za programe iznosi oko milion leja. Fondacija je prvobitno stvorena za podršku građanima mesta Toflea (opština Brahasesti, okrug Galati), koja ima pretežno romsko stanovništvo (oko 8.000 ljudi). Glavni ciljni segment je segment mladih, čiji je cilj promocija obrazovanja kao sredstva za promenu zajednice. Posle 16 godina delovanja, Fondacija broji ukupno 2.000 direktnih korisnika, studenata i srednjoškolaca romske i drugih nacionalnosti. Program stipendiranja jedan je od najefikasnijih programa za romsku zajednicu u Rumuniji, generišući priznanje na nacionalnom i evropskom nivou. Deca iz Toflee pohađala su prestižne univerzitete poput Univerziteta u Bukureštu, Alekandru Ioan Cuza - Iasi, Babes - Boliai - Cluj, Univerzitet Dunarea de Jos - Galati, Carol Davila Universiti of Medicine and Pharmaci - Bucharest, Sorbonne, Universiti College Birmingham - Business Menadžment i poslovi ili Ecole Hoteliere de Lausanne - Švajcarska. Oni koji su danas diplomirali imaju karijeru inženjera, advokata, lekara ili finansijera u Rumuniji ili u drugim zemljama poput Rusije, Velike Britanije, Mađarske, Nemačke, Francuske.
 
O Fondaciji GRAMPET
GRAMPET fondacija je nezavisno, privatno nevladino pravno lice koje posluje od 2009. Glavni cilj je odabir i promocija mladih ljudi sa veštinama, za obuku u oblastima koje uključuju aktivnosti u oblasti železničkog saobraćaja, proizvodnja i popravka voznih sredstava i turizama.U tom smislu, deo ciljeva Fondacije je podrška zaposlenima u kompanijama GRAMPET Grupe, podrška kulturnim, naučnim, obrazovnim, dobrotvornim i socijalnim aktivnostima i razvoj socijalnih projekata. Sredstva GRAMPET fondacije potiču od donacija i sponzorstava pojedinaca, pri čemu se velika većina odnosi na preraspodelu 2% poreza na dohodak.  
Više informacija možete dobiti na zvaničnoj veb stranici – https://grampet.ro/.